Polityka prywatności

Sklep internetowy www.carry.pl (dalej: „Sklep” lub „my”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających naszą stronę internetową. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Niniejszy dokument ma zastosowanie da przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym Sklepie.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednakże nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

 1. Administrator Danych Osobowych

  CARRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolorowej 2 (60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000106796, NIP: 7811651255, REGON 639673856, będąca operatorem sklepu www.carry.pl (dalej: „Sklep” lub „my”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Sklep ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

  W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Sklep, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze Sklepem (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

 2. Co to są Państwa dane osobowe?

  Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Sklep

  Sklep będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu, subskrypcję newsletterów, tworzenie kont, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania ze Sklepu, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji.

  Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

  • 3.1 Rejestracja

   W trakcie rejestracji prosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie będą musieli Państwo przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

   Jako zrejestrowany klient macie Państwo po zalogowaniu również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać i zmieniać swoje dane w Sklepie.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do założenia konta w Sklepie. Niepodanie danych uniemożliwi Państwu założenie konta w Sklepie, a tym samym składanie zamówień na oferowane przez nas produkty. Jednocześnie informujemy, że stronę internetową Sklepu można przeglądać bez konieczności zakładania konta w Sklepie. W trakcie rejestracji prosimy Państwo o podanie następujących informacji:

   • 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • 2. e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu;
   • 3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz niezbędny przy procesie składania zamówienia w celu kontaktu Sklepu z Państwem (gdy podacie Państwo niepełne dane konieczne do dostawy lub zachodzi konieczność kontaktu w związku z innymi błędami w zamówieniu);
   • 4. przedział wiekowy - pozwoli nam to na tworzenie dla Państwa jak najlepszych ofert i dostosowanie się do Państwa oczekiwań i upodobań.
   • Po zarejestrowaniu się w Sklepie macie Państwo możliwość podania swojego pierwszego adresu - ulica, kod pocztowy i adres oraz telefon - stacjonarny lub komórkowy. Adres ten zostanie zapamiętany i następnie automatycznie uzupełniony podczas składania pierwszego zamówienia. Pierwszy adres może być zmieniony w trakcie składania zamówienia na inny dowolnie podany przez Państwa adres.

  • 3.2 Złożenie zamówienia

   W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji konta w Sklepie.

   Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

   • 1. imię i nazwisko– niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   • 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki - możecie Państwo wprowadzić więcej niż jeden adres do dostawy, który zostanie zapamiętany w systemie Sklepu;
   • 3. firma/praca (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – gdy zdecydują się Państwo na dostawę towaru do Państwa firmy/pracy - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   • 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
   • 5. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu
   • W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo opcje „chcę otrzymać fakturę VAT”, prosimy Państwa dodatkowo o podanie:

   • 1. nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • 2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży;
   • 4. kraj – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
   • W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, Państwa wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep lub Administratora. Sklep współpracuje z operatorem płatności Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, (60-327) Poznań zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda z siedzibą w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł opłacony w całości, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

    Sklep zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

  • 3.3 Subskrypcja newslettera Sklepu

   Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do założenia konta lub złożenia zamówienia.

   W przypadku subskrypcji newslettera Sklepu oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie: imienia, tytułu Pan/Pani, płci oraz adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Sklepu, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się naswoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

   Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w punkcie 4 (W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe). Jednocześnie wskazujemy, iż wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera stanowi jednocześnie zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z brzmieniem art. 172 ust. 1 w zw. z art. 174 ustawy prawo telekomunikacyjne.

  • 3.4 Zwroty

   Jeśli zdecydują się Państwo zwrócić nam zakupione przez Państwa przedmioty, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, niezbędne do zarządzania Państwa prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie zwrotu towaru stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

 4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe?

  Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przetwarzania, na podstawie wskazanej podstawy prawnej, przez określony poniżej czas:

  Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa Prawna przetwarzania Okres przetwarzania
  Założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta klienta w Sklepie Udostępnienie funkcjonalności konta w sklepie internetowym (historia zamówień, zwrot produktów, dane osobiste) art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały
  Zawarcie i realizacja umowy Zawarcie i wykonywanie przez Sklep umów z klientami art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - art. 118 KC
  Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy Dochodzenie roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem przez Sklep umów z klientami art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wy- konania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - art. 118 KC
  Obsługa reklamacji Rozpatrywanie reklamacji kierowanych przez klientów do Sklepu art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) Okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji
  Obsługa wniosków, skarg i zapytań Obsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez klientów do Sklepu art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) Okres niezbędny do rozpatrzenia skargi lub zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy
  Marketing elektroniczny własnych produktów i usług Prowadzenie marketingu elektronicznego własnych produktów i usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów) art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie Państwa dobrowolna zgoda) Do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały
  Marketing elektroniczny produktów i usług podmiotów trzecich - tj. CARRY Sp. z o.o. Prowadzenie marketingu elektronicznego produktów i usług przez podmioty trzecie przez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów) art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie Państwa dobrowolna zgoda) Do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Carry Sp. z o.o. lub Sklep, że dane się zdezaktualizowały
  Marketing bezpośredni własnych produktów i usług Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) Do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały
  Profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe Dokonanie profilowania marketingowego w celu promocji własnych produktów i usług oraz działania remarketingowe ((wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords), funkcja porzuconego koszyka art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) Do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały
  Archiwizacja księgowa i podatkowa Archiwizowanie przez Sklep danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
  Wykonanie obowiązków publicznoprawnych Wykonywanie przez Sklep obowiązków publicznoprawnych w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 5. Przekazywanie danych

  Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

  Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
  • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
  • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
  • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
  • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;
  • podmiotom finansowym, w tym w szczególności instytucjom finansowym;
  • podmiotom badającym satysfakcje klienta z zakupów w Sklepie.

  W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

  Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 7. Wycofanie zgody

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu elektronicznego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

  Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Państwa prawa realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii: Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych: Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • prawo do usunięcia Państwa danych: W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

   Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne: w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:
  • W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:
   a) za Państwa zgodą;
   b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
   c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
   d) ze względu na ważny interes publiczny.

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwainteresów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

  • prawo do przenoszenia Państwa danych:
  • W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  Aby móc zaoferować Państwu informacje dostosowane do Państwa indywidualnych preferencji, uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do tego, aby sporządzic Państwa profil w oparciu o posiadane przez nas informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania dotyczące oferowanego przez nas asortymentu lub historii zakupów) oraz w oparciu o udostępnione nam przez Państwa dane osobowe. Przetwarzanie tych danych w naszej ocenie jest dla Państwa korzystne, gdyż pozwala to na polepszenie Państwa doświadczeń zakupowych oraz pozwala na otrzymanie informacji zgodnej z Państwa preferencjami zakupowymi. Jednocześnie uważamy, że skierowanie do Państwa tak spersonalizowanej oferty w oparciu o powyższe dane nie wywiera na Państwa istotnego wpływu.

  Chcielibyśmy poinformować, że newsletter Sklepu zawiera tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań remarketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych, optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Jak zostało wskazane w tabeli w punkcie 4, opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania remarketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług Sklepu).

  W przypadku, w którym są Państwo zalogowani do swojego konta w Sklepie i dodadzą coś do koszyka, a z pewnych przyczyn nie zakończą Państwo transakcji, będziemy korzystali z działań remarketingowych w postaci funkcji porzuconego koszyka. Oznacza to, że mogą Państwo otrzymać od nas w takiej sytuacji wiadomość e-mail zawierającą stan Państwa koszyka oraz przypomnienie o niezakończonej transakcji. Jak zostało wskazane w tabeli w punkcie 4, opisane powyżej działanie remarketingowe w postaci funkcji porzuconego koszyka prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - tj. zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług Sklepu).

 10. Media Społecznościowe i odnośniki do innych stron

  Dla Państwa wygody, nasza strona internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych, które mogą Państwo aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują te platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Prosimy aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanychfunkcjonalności nie jest obowiązkowa – będą mogli Państwo skorzystać z naszych usług bez potrzeby ich integracji z platformami zewnętrznymi.

 11. Kontakt

  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: sklep@carry.pl

 12. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@carry.pl.

 13. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności

  W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw. Poinformujemy Państwa o takich zmianach za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego Sklepu (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając Państwu wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na Państwa prywatność, aby dać Państwu możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą Państwo taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy Państwu staranne zapoznanie się z niniejszą Politykę Prywatności.